MILLELE TULEB EESTIS MAATÜKI OSTMISEL TÄHELEPANU PÖÖRATA?

Selles artiklis soovime anda kasulikke näpunäiteid, mida tuleb enne maatüki ostmist Eestis kontrollida. Nende lihtsate reeglite järgimine säästab teie aega ja aitab vältida paljusid probleeme!
•  Linnast väljaspool asuva krundi valimisel uurige olemasolevat taristut: kas läheduses on ühistranspordi peatus, kauplus, lasteaiad ja koolid.
•  Tähelepanu tuleb pöörata asjaolule, et ostetud krundil oleks õige otstarve (Elamumaa 100%). Näiteks kui tegemist on sotsiaalmaaga, siis ei tohi sellele üldse eramut ehitada. Krundi otstarvet saab vaadata veebisaidilt: https://geoportaal.maaamet.ee/
•  Uurige, kas krundil on mõni ehituspiirang ja kas on olemas kehtiv detailplaneering. Kui detailplaneering on olemas, pöörake tähelepanu sellele, milliseid tingimusi teie krundile esitatakse. Samuti tasub pöörata tähelepanu läheduses asuvate territooriumide planeeringule veendumaks, et naaberkrundile ei ehitata tulevikus näiteks tootmishoonet.
• Tasub valida krunt, kus on juba olemas kommunikatsioonide (vesi ja kanalisatsioon, elekter, gaas jm) liitumispunktid. Liitumispunktide puudumise korral tutvuge enne krundi ostmist detailplaneeringu sisuga ja projekteerimistingimustega.
•  Pöörake tähelepanu keskkonnale. Õhu puhtust ja kahjulike lisandite puudumist selles mõjutavad tööstusettevõtete tegevus, teede lähedus ja liiklustihedus. Metsa olemasolu või puudumine maatüki lähedal mõjutab samuti valikut. Siiski tuleb meeles pidada, et oma krundil liigsete puude langetamine võib muutuda tõeliseks probleemiks, kuna see nõuab dokumentaalset luba (raieluba) ja lisakulusid.
•  Enne projekti koostamist saab kohe tellida krundile topo-geodeetilise mõõdistamise, millele kantakse krundi plaan koos kõigi kommunikatsioonidega. Edaspidi säästab see aega projekti vormistamisel. Samuti ei ole üleliigne tellida ka krundi geoloogilisi uuringuid, et hiljem vundamendi ehitamisel vältida ebameeldivaid üllatusi. Negatiivsed tegurid on: soine ala, kõrge põhjaveetase, maapinna vähene tihedus (maja võib vajuda), savimullad. Ehituse muudab märkimisväärselt kallimaks ka keeruline reljeef (järsk kalle mõnes suunas või langatus keskel).
•  Veenduge, et teil oleks võimalus krundile sõita mööda avalikult kasutatavat teed või on olemas selleks vajalik servituut. On ideaalne, kui mööda tänavat kulgeb asfalttee, mida hooldab omavalitsus.
•  Parim aeg maatüki ostmiseks Eestis on talv või varakevad. Sel aastaajal on krundi nõrgad kohad kõige paremini märgatavad. Lisaks, kui soovite saada ehitusluba suveks, peate projekti tellima juba talvel. Ehitusprojekti koostamine võtab vähemalt 2–3 kuud, millele lisandub kooskõlastusaeg.
•  Enne ostmist minge krundile veel mitu korda kohale. Pöörake tähelepanu sellele, milliselt küljelt päike tõuseb, et seda terrassi või puhkeala kavandamisel arvesse võtta.
• Pärast krundi ostmist otsustage, millist maja soovite, ja pöörduge litsentsitud arhitektuuribüroo poole. Valmisprojekti allalaadimine Internetist või ise projektidokumentatsiooni koostamine, ilma erialateadmisteta, ei õnnestu. Olles eelnevalt oma soovid ja vajadused kindlaks määranud, säästate palju aega nii endale kui ka arhitektile.
Loodame, et suutsime leida vastuse teid huvitavale küsimusele. Vastuseid muudele küsimustele võib leida siin.
IDEA Arhitektid on alati rõõmuga valmis teid aitama teie unistustekodu realiseerimisel!