MILLINE ON SOODSAIM KÜTTELAHENDUS? HINNAVÕRDLUS.

Ökonoomne küte on selline, mille eest tuleb talvekuudel või üleminekuperioodil maksta kõige vähem raha.
Hindamaks, milline küttesüsteem on kõige ökonoomsem, tasub võrrelda seadmete ja paigalduse üldkulusid ning seejärel 10-20 aasta jooksul pärast küttesüsteemi kasutuselevõttu jooksvaid kulusid, võttes arvesse tariifide tõusu ja soojuskandjate maksumust. Siis saame reaalse pildi sellest, kui suured on ühe või teise küttesüsteemiga eramaja küttekulud.
Ideaalis tahavad kõik kulutada minimaalselt vahendeid, saades samas madalaid küttearveid. Tegelikkus on aga hoopis vastupidine: odavate seadmetega ei saa hooajaliste küttekulude pealt kokku hoida.
Võrdleme saadaolevaid küttesüsteeme. Esiteks võtame arvesse, et kõik eramajade kütmise meetodid on kõige tõhusamad ja majanduslikult tasuvad siis, kui maja seintel on hea soojusisolatsioon, akende, ventilatsiooni ja uste kaudu ei toimu soojuskadu.
Allpool toodud tabelis vaadeldakse keskmiselt soojustatud 150-180 m2 suurust eramut. Arvutuslik soojuskoormus on 10 kW (7.5 kW küte, 2.5 kW ventilatsioon). Aastane soojustarve on arvestatud 21,0 MWh küte; 3,5 MWh ventilatsioon; 2,5 MWh soe tarbevesi (kolm inimest). Tabel on koostatud eeldusel, et eramu aastane soojusvajadus on 24 MWh ja küttesüsteemi kasutusiga 20 aastat. Lõplik kütte hind €/MWh on esitatud arvestades 20-aastast perioodi (sh investeeringud ja hoolduskulud).
MILLIST KÜTTESÜSTEEMI ERAMAJALE VALIDA?
Gaasikatel. Gaasiküttesüsteem on spetsiaalne seade, mis maagaasi põledes annab vajalikus koguses soojusenergiat. Gaasikatlas reguleeritakse soojuskandja temperatuuri, mistõttu soojendab see hästi vett või põrandaküttesüsteemide vesilahust. Gaasi juhtimiseks majja on vajalik, et gaasitorustik oleks paigaldatud teie krundi vahetusse lähedusse. See on mugav lahendus, kui mitte arvestada pidevalt tõusvaid gaasihindu. Isegi kui kütta ainult ühte korrust, ei õnnestu märkimisväärselt säästa. Uue eramaja gaasijuhtmega ühendamise raskustest me ei hakka kirjutama. Gaasiküttesüsteemide säästlikkusest pole keegi viimasel ajal rääkinud ja seetõttu on üha enam gaasiküttesüsteemide omanikke üle minemas muudele kütuseliikidele või hübriidsoojusvarustusskeemidele.
Tahkekütusekatel. Kui majapidamises leidub pidevalt puidujäätmeid, on see väga ökonoomne küte. Kuid eramaja kütmist puude, kivisöe, briketi või muude fossiilsete kütustega ei saa mugavaks nimetada. Pelletikütte alginvesteering on küll madalam kui maaküttel, kuid kasutuskulud kõrgemad, lisaks oleneb palju ka pelleti kvaliteedist. Eraldi teema on tahkeküttesüsteemide tuleohutus ning ka korstna ja ahju pidev hooldus. Selline katel vajab pidevat järelevalvet. Samuti on pelletikatla kasutamisel vajalik paigaldada pelletite hoidmiseks tuletõkkesektsioon. Pidevalt kasvab ka söe või pelletite maksumus. Pealegi on tahkekütusekatelde automaatika palju nõrgem kui gaasikateldel, paljude mudelite puhul ei ole ette nähtud väljuva vee temperatuuri reguleerimist, toatemperatuur on kõikuv ja pikemaks ajaks kodust lahkumine keeruline.
Elektrikatlad, elektripõrandaküte, elektrilised konvektorid, ventilaatorküttekehad – kõik need elektrikütteseadmed tarbivad võrgust märkimisväärselt palju elektrit. Maja võrk peab vastu pidama kõikidele elektrilistele koormustele: kütmine, sisse lülitatud kodumasinad. Tegemist on märkimisväärse võrgukoormusega. Elektrikütte võimalusi ja meetodeid on piisavalt, kuid sellist kütmist ei saa nimetada tõhusaks ja ökonoomseks.
MIS JÄÄB? AINULT SOOJUSPUMBAD!
Alternatiivsetel energiaallikatel töötavaid seadmeid kasutatakse üha enam eramajades. Nende lai levik Jaapanis, Rootsis, USAs ja teistes riikides ning tehniliste omaduste täiustamine panevad meidki pöörama tähelepanu sellisele majade soojendamise viisile. Ümbritsevas keskkonnas salvestunud soojuse muutmine oma soojusenergiaks eristab soojuspumpa oluliselt teistest generaatoritest, mis töötavad näiteks gaasi või õlikütusega. Päikeseenergiat saab ammutada erinevast keskkonnast: pinnasest (maaküte), veest (õhk-vesi soojuspump), õhust (õhk-õhk soojuspump). Praktiliselt tähendab see seda, et Teie krunt, järv või geotermiline allikaks salvestavad soojal aastaajal endasse päikeseenergiat ja seda energiat saab neist edukalt koguda.
Soojuspumbad tarvitavad võrgust energiat kompressori ja pumpade tööks, andes majja 3-5 korda rohkem soojusenergiat. Küttekulude kokkuhoid võrreldes elektriküttekehadega võib ulatuda 80% -ni! Lõppkokkuvõttes saate uue mugavusastmega küttesüsteemi, mis on turul pakutavatest kõige tõhusam, vastupidavam ja usaldusväärsem.
MIDA PAKUB SOOJUSPUMP:
Kokkuvõtte:
Võib küttepuid katlasse visata ja sooja saada, võib paigaldada elektriküttekeha või gaasikatla. Igal küttesüsteemil on omad plussid ja miinused. Võimalusi on palju, igale maitsele, igale rahakotile, erinevat mugavust hindavale inimesele, kuid energiasääst on praegu ja tulevikus endiselt prioriteetne. Perspektiivikad pole mitte fossiilkütuseid, vaid alternatiivseid energiaallikaid kasutavad tehnoloogiad.
Ökonoomne süsteem soojuspumbaga või piirkonna viimane puu – see on teie otsustada!
Loodame, et suutsime leida vastuse teid huvitavale küsimusele. Vastuseid muudele küsimustele võib leida siin.
Tuletame meelde, et IDEA ARHITEKTID teostvad energiatõhususe klassi arvutamist ning pakuvad ka kütte- ja ventilatsioonisüsteemide projekteerimisteenuseid.